Energetische therapie

Energetisch behandelen

Energetisch behandelen is een term voor elke vorm van behandelen die werkt op de energie huishouding van ons fysieke lichaam en van ons mentaal of psychisch functioneren.
Kenmerk van energetisch behandelen is de holistische benadering, die verder kijkt dan alleen fysieke klachten. Het helende zit dan in het herstellen van de balans tussen lichaam, denken, voelen en willen. En ook in het zoeken en weer leren gebruiken van ons zelfhelend vermogen.

De aarde en alles wat er op leeft heeft energie in zich. Zowel aardse energie als kosmische energie.  Soms worden die energieën ook wel trillingen of frequenties genoemd.De chinezen noemen dit “Ki”of “Chi” of levensenergie.

Ik maak gebruik van dit soort energie om tijdens de behandeling via handoplegging energie weer in beweging te brengen, negatieve energie weg te laten stromen of blokkades op te heffen. Je gaat als het ware mee liften op de energie. Dat mag je ook mee resoneren, mee trillen, mee bewegen noemen.

Ik behandel met vormen van handopleggen en bewustwording, zoals
– Chakra behandeling,
– Reiki,
– Shy,
– voet- en handreflexzone-therapie.

Dit in combinatie met gesprek, visualiseren, probleem-opstelling.
Door dit samenspel krijg je meer inzicht in wat er speelt en wat je er aan kunt doen.
Het kan zijn dat klachten verdwijnen, maar ook dat je meer inzicht krijgt in waar het echt om gaat. Immers je werkt met je eigen (lichaams)energie, ook al is die soms laag of niet goed gericht.

 Blokkades

Een energetische behandeling kan het begin zijn van het onder ogen zien van blokkades.

Aangeleerde patronen, ontevredenheid, verkeerde prioriteiten stellen, problemen thuis of op het werk, problemen van anderen op je nemen, kunnen je aardig dwars zitten. Deze vormen een energieveld in je eigen levensenergie. En daarmee tegelijkertijd een stoorzender die je belemmert je leven zo in te vullen als je eigenlijk graag zou willen. Vermoeidheid en/of ziekte is dan meestal het resultaat. Zeker wanneer je moe bent of je weerstand laag is, neemt zo’n energieveld graag het roer over. Samen kijken en zoeken we dan naar je eigen roer, het zelf weer stuurman/-vrouw zijn. Een behandeling van het energiecentrum rondom je hart of je hoofd, kan bijvoorbeeld je leefwereld vergroten. Je ziet de dingen weer in een juister en passender perspectief.

De behandeling geeft weer energie en richt deze energie.

Ik kan je behandelen om weer energie te krijgen en deze energie richting te kunnen geven. Wanneer blokkades veel bewustwording en verandering vragen zal de nadruk van behandelen naar coachen verschuiven. Lees hier verder over coachen.