Heldervoelendheid

Wat is heldervoelendheid?

Heldervoelendheid hoort bij de paranormale vermogens, net als helder zien, helder horen, helder weten. Het zijn vermogens die je deels geschonken worden, maar die je kunt leren gebruiken en scholen. Daarbij leer je te onderscheiden wat uit je eigen belevingen komt en wat van een ander of van iets anders komt. En je leert je af te stemmen op een ander en verdere indrukken buiten te sluiten.Zoals een helderziende zonder zijn ogen te gebruiken beelden kan zien, kan een heldervoelende dingen ervaren en voelen.

En regelmatig is er ook een combinatie.

Met mijn heldervoelendheid kan ik vaak een scheiding maken tussen 1 of meer problemen en welk probleem het eerst in het licht moet worden gezet.
Heldervoelendheid uit zich bij mij daarin dat ik soms op bepaalde plek pijn ga voelen, of spanningen. Maar ook emoties ga voelen als angst of boosheid, of plezier. Tijdens een behandeling komt er bij mijn heldervoelendheid soms ook een helderziend beeld op, waarover ik in gesprek kan gaan of wat ik gebruik bij de behandeling. Ik neem altijd de tijd om me op u af te stemmen, omdat mijn heldervoelendheid ontstaat in een samenspel met u.  Het is geen gevoel dat mij altijd en overal overvalt.

Heldervoelendheid kan plaats vinden in het heden, maar ook in het verleden.

Ik houd me niet bezig met het waarnemen van de toekomst, mijn heldervoelendheid  gebruik ik om de realiteit van het nu duidelijk te maken. De toekomst moeten we allemaal vanuit het hier en nu creëren, waarbij onze vrije keuzes heel belangrijk zijn. Uitspraken van anderen mogen dit niet bewust beïnvloeden, in mijn visie.