Werkwijze

Intuïtieve werkwijze

Mensen zijn zo prachtig complex met hun verschillende energetische lagen/schillen dat ik blij ben dat ik via mijn heldervoelendheid snel weet hoe ik met mijn behandeling in kan steken als iemand bij me komt met zijn probleem. Ik maak dan  intuïtief gebruik van handoplegging via verschillende behandelingsmethoden,(universele energie, reiki, voetreflexzone-therapie ). Handoplegging kan gewoon door de kleding heen werken.
Dat combineer ik met gesprek.

Het resultaat: het probleem is helderder, je weet hoe je het aan kunt gaan pakken

Vaak is het resultaat dat je daarna het probleem helderder kan formuleren of een beeld hebt waarmee je aan de gang kunt. Ook kunnen we samen aan de gang gaan om iets wat vast zit weer in beweging te brengen door een visualisatie, via de techniek van een (familie)opstelling of op een andere manier. Het is leuk daar samen creatief in te zijn.

Negatieve energie wel onder ogen zien

kiezelstenen los

Op zoek naar een nieuwe balans

Het hoort bij mijn manier van werken om de ervaren negatieve energie wel onder ogen te zien en de plek te geven die het nodig heeft. Niet meer maar ook niet minder. Dit kan soms betekenen deze negatieve energie te leren voelen (bijvoorbeeld verdriet over mogelijkheden die weggevallen zijn, of spijt over verkeerde keuzes waar je verder mee wilt of moet leven). Ik combineer op zo’n moment mijn behandeling met coaching.

Op zoek naar je zelfherstellend vermogen en je eigen plek.

In mijn beleving is energetisch helen of coachen gericht op het vinden van een evenwicht waar je goed mee uit de voeten kan. Mijn manier van werken richt zich hier dan ook op.

kiezelstenen gestapeld

naar een evenwicht waar je goed mee uit de voeten kan.

Hoe hoog en woest ze ook zijn,
de golven en de wind,
Het zeil en het roer,
waarmee je je doel bereikt
Die zijn van jou.

Vanuit eigen levenservaring en werkervaring, onder andere met mensen met een arbeidshandicap, ben ik gewend te zoeken naar een balans tussen mogelijkheden en onmogelijkheden. Balans in je privé leven, maar ook op je werk en in sociale contacten.

Dit zoeken naar balans, in combinatie met het energetisch helen, maakt het mogelijk te leren kijken naar je blokkades en onvermogen.
En natuurlijk ook naar je kwaliteiten, je staat immers niet op een absoluut nulpunt.

Ik kan je helpen zoeken naar je eigen zelfherstellend vermogen en daarmee naar je eigen plek. Laat je eens verrassen door je eigen zoektocht.